Korkeatasoista taloustieteellistä tutkimusta

Tavoitteenamme on lisätä kauppatieteellisen tietoa, ja tätä edistämme tekemällä vaikuttavaa tutkimusta. Tutkimuksemme on korkealaatuista ja monialaista, ja se käsittelee yhteiskunnallisesti merkittäviä aiheita.

Korkeatasoinen tieteellinen erikoisosaaminen on edellytys erinomaiselle monitieteiselle ja tieteidenväliselle tutkimukselle, joten rekrytoimme akateemista henkilöstöä ja vierailevia professoreita, joilla on erinomaiset taidot tehdä tutkimusta ja opettaa. Tenure track -urajärjestelmämme mahdollistaa tämän.  

Varmistamme vahvat siteet yhteiskuntaan nimittämällä Professor of Practice- ja Executive in Residence -tehtäviin henkilöitä, joilla on vankka ammatillinen kokemus sekä tiiviit yhteydet yhteiskuntaan. Järjestämme myös Knowledge Sharing Breakfast -tapahtumia, jotka tarjoavat tuoreinta tietoa ja inspiroivaa keskustelua elinkeinoelämän johdolle, päättäjille ja vaikuttajille.

Tutkimuksen painoalueet

  • Mikrotaloustiede
  • Sijoittajakäyttäytyminen ja rahoitusmarkkinat
  • Johtamisjärjestelmät ja päätöksenteko
  • Strateginen johtaminen kansainvälisessä ympäristössä
  • Kuluttajakäyttäytyminen
  • Uusi liiketoiminta: yrittäjyys, uudet liiketoimintamallit ja palvelutalous

Julkaisut

Aalto_BIZ_researchers_05_2013-0625_JPG.jpg

Tutkimuspartnerit

Aalto_BIZ_researchers_05_2013-0301.jpg

Vakiintuneen aseman Kauppakorkeakoulun yhteistyökumppaneina ovat saaneet seuraavat kansainväliset tutkimuslaitokset ja -verkostot, joissa yliopiston tutkijat toimivat aktiivisesti

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijat tekevät yhteistyötä monien kansainvälisten yhdistysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Kauppakorkeakoulun tutkijat toimivat esimerkiksi kansainvälisten tieteellisten seurojen luottamustehtävissä, tieteellisten julkaisujen toimituksissa ja osallistuvat kansainvälisiin konferensseihin. Tutkimusyhteistyötä tehdään tutkijoiden luomien kontaktien kautta.

Kauppakorkeakoulu osallistuu eurooppalaiseen tutkimusyhteistyöhön mm. EU-rahoitteisten tutkimusprojektien kautta.

Uutiset

Tapahtumat

Näytä lisää